De weg omhoog

 

Dat er meer wegen naar Rome leiden weet ik als geen ander. Nu op camping Tiber in Prima Porta kan ik weer overzien waar ik sta en maak weer plannen. Er is een stroom van ideeën op gang gekomen. En heb een keuze gemaakt, Ik wil met de opgedane ervaringen mensen helpen. Mijn grootste drijfveer is de constatering dat ik, Petra en Daphne niet voorbereid zijn op datgene, wat nu de zwaarste beproeving is in ons leven. Waarschijnlijk zijn er een groot aantal ouders, broers, zussen niet voorbereid op het meest traumatische in het leven, het verlies van je kind, boertje of zusje. Ik voel me meer intenser betrokken bij hen.

De dood is weggehaald uit ons Westers leven, het is een taboe geworden Eigenlijk is dat vreemd, want het tegenovergestelde dood = geboren worden en aan het geboren worden, wordt veel meer aandacht aan besteedt.

Wat ik ga doen is nu duidelijk voor mij. Ik wil betekenisvol zijn voor deze mensen die gevangen zitten in de pijn en het verdriet. Wil hen inspireren om niet bij de pakken neer te zitten, samen met hen het isolement doorbreken waar ze in gevangen zitten. Mijn aandacht en inlevingsvermogen zijn ontwaakt, mijn levenslust en enthousiasme heb ik hervonden.

Natuurlijk zal ik ( erg ) moeilijke momenten krijgen, dan zal ik me wat terugtrekken en voor mezelf gaan zorgen. Vroeger zorgde ik altijd voor de ander en cijferde mezelf vaak weg. Ben ietsje egoïstischer geworden en neem nu de tijd. Door de drie maanden alleen te zijn, is het voor mezelf zorgen een routine geworden. Kan meer aandacht aan mezelf geven en weet waar mijn behoeftes liggen. Kan veel meer genieten van het alleen zijn, terwijl ik nog niet zo heel lang geleden anderen nodig had om dat gevoel te ervaren. Als zij plezier hadden, dan had ik dat ook. Mijn keuze om via geleide meditatie en door het mezelf aanleren om wandelend te mediteren zijn opstapjes geweest. Nu  kan ik dagelijks mediteren, en dat heeft mij enorm geholpen, om de dood van Ysa te verweven in  “mijn zijn “. Meditatie zorgde ervoor dat ik, na de lichamelijke inspanning, rust en stilte kon vinden. Dit waren voor mij, gedurende de zoektocht, de drie belangrijkste ingrediënten. Ik heb geleerd om tegen Y praten. Stel haar vragen en  breng ze op de hoogte van dingen die mij bezig houden en vraag  haar om mij te helpen. Ik weet ook dat, als ik in mijn gevoel zit, ze altijd antwoord geeft en dat ze me helpt.