Op zoek naar een cadeau voor de feestdagen? Een cadeau waarmee je echt iets zegt en waarmee je blij maakt én ontroert? Bestel dan nu ‘Lint van herinnering’. In dit boek staan gedichten en verzen van nabestaanden van geweldslachtoffers. Woorden vol weemoed, vol liefde, vol woede soms, recht uit het hart. Vol prachtige foto’s, in een bijzondere layout, gebonden en met een leeslint. Een boek om op tafel te leggen en van tijd tot tijd in te bladeren. Om te herinneren en niet te vergeten. Om te hopen ook, dat er ooit een tijd komt dat niemand dat verscheurende verdriet hoeft mee te maken, het verdriet dat ontstaat als je naaste door geweld moedwillig uit je leven wordt gerukt.

En hoe dat voelt? Daar zijn geen woorden voor te vinden. Onze Pascal werd in april 2007 door moedwillig geweld van ons afgenomen; zijn broertje Remy kon dat grote verdriet niet meer aan. Hij beëindigde zijn leven in mei 2016.

De opbrengst van ‘Lint van herinnering’ gaat naar een tehuis voor aidswezens in Zuid-Afrika. Remy is daar ooit op bezoek geweest en het maakte diepe indruk op hem. Het was zijn droom om daar ooit terug te keren om bij te dragen aan dat project. Maar zijn leven werd te zwaar om door die droom te worden gedragen. Wij willen zijn droom nu graag waarmaken. Een droom waarin wij een positieve keus maken voor leven en kansen op geluk, in nagedachtenis aan Remy en Pascal.

U vindt het bestelformulier op de website van de Landelijke Organisatie voor Nabestaanden Geweldslachtoffers (LOvNG): www.lovng.nl
U kunt ook deze link kopiëren en in uw browser plakken:
http://www.lovng.nl/8-contact/82-gedichtenbundel.asp

‘Lint van Herinnering’ kost € 14,00 inclusief verzendkosten